SOLONET
Údaje spoločnosti
SOLONET s.r.o.
Pod šiancom 1D
04001 Košice
Slovensko
IČO: 47323876
DIČ: 2023825386
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, odd.: Sro, vl.č.: 45005/V
Máte akékoľvek otázky?